Category archives for: Sports

Sports Association -Soccer

● Tiantai Meiyue Football Club 14-7, 96 Kaixuan Road, Yuzhong District, Chongqing ● Blue Super 8090 Football Club Parcel B of University Town, Shapingba District, Chongqing ● Xiaoming Football Club 96-3 Dalu Village, Jiangbei District, Chongqing ● SWAI Football Club Co., Ltd. 1F, 8 Xinyuan Road, Hangu Town, Jiulongpo District, Chongqing ● Chongqing Kangqi Football Club Co., Ltd. 50-13, T [...]

Sports Association - Fishing

● Fishing Base Expo Park, Yubei District, Chongqing 18623326665 ● Chongqing No. 1 Fishing Club Golden Highway, Nan'an District, Chongqing 15123037904 ● Fishing Manager Fishing Gear - Fishing Club Phase III, Jinke Langqiao Water Town, Dashi South Road, Shapingba District, Chongqing 17823999928 ● Dragon Tiger Leisure Resort - Fishing Center Shapingba District, Chongqing 17754920929 ● Chong [...]

Sports Association - Badminton

● Yingsai Air Film Badminton Hall 132 Longguang Road, Yuzhong District, Chongqing 023-68823322 ● Shengming Sports Badminton Hall 9 Taihu West Road, Yubei District, Chongqing 17265013159 ● Kaijian International Badminton Hall 150m Southwest of the Intersection of Danong Road and Jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing 023-67305559 ● Gymnasium Badminton Hall B1 Floor, Fitness Center, National [...]

Sports Association - Outdoor Sport

● Tuole Outdoor Club 2F, Chongqing Hanjun Tuole Store, Yubei District, Chongqing 18723332251 ● Aoqu Outdoor Sports Club 5F, Huashengyuan Building, 13 Huayuan Road, Jiulongpo District, Chongqing 15683791980 ● Xingqiba Outdoor Club Xingqiba Outdoor Club, Yangjiawan, Jintao Village, Jiangdong Street, Fuling District, Chongqing 18581231991 ● Challenger Outdoor ATV Club Group 13, Huanshan Villa [...]

Sports Association - Equestrian

● Hetai Equestrian Club Baihe Village, Jiulongpo District, Chongqing 15723011445 ● Zhuoyue Equestrian Club Hongding Golf Hotel, 88 Xiangxi Road, Beibei District, Chongqing 023-68245777 ● China Austria Chengyunling Equestrian Club Middle Section of Longjun Avenue, Yubei District, Chongqing 13368028111 ● Shangma Equestrian Club F5, Wanda Plaza, Shapingba, 1108 Jingwei Avenue, Shapingba Distr [...]

 <Page1 / 2> <6News><<Previous Page    Next Page>>